Elektrozawór sekcyjny uruchamiany elektrycznie z połączeniem A-net

Prod show l 863ta11 f

Elektrozawór sekcyjny uruchamiany elektrycznie z połączeniem A-net

Elektrozawór sekcyjny uruchamiany elektrycznie z połączeniem A-net  i ze złączem widełkowym T5. Nowy zawór serii 863T może być podłączony do komputera do systemów pomocniczych Syncro razem z zaworami kulowymi 853, do wykonywania tych funkcji, dla których nie jest wymagane ustawienie pośrednie...

863TA01 863TA11

Ten sam zawór może być zamontowany w systemach mieszanych z zaworami Seletron,

  • Port połączenia A-net, do sterowania i diagnostyki zaworu
  • Złącze widełkowe T5, dla złacza spustowego T3
  • Wbudowana elektronika sterowania i zarządzania silnikiem
  • Bezpiecznik wewnętrzny z funcją resetowania (odłączając zasilanie na 20 sekund)
  • Led sygnalizacyjny stanu zaworu
  • Struktura z wzmocnionego Nylon u z wtóknem szklanym
  • Wewnętrzne elementy z Delrin oraz stali Inox  AISI 303
  • Uszczelki z Vitonu
  • Wersja do podłączenia z kolektorami powrotnymi (kod 863TA11)

Elektrozawór sekcyjny uruchamiany elektrycznie z połączeniem A-net

Elektrozawór sekcyjny uruchamiany elektrycznie z połączeniem A-net

Prod show l 863ta11 f
Czytaj więcej

Partnerzy: