Dysza TFS

Prod show l tfs c108

Dysza TFS

Dysza TFS, rozpylacz dwustrumieniowy

422TFS11002 422TFS11003 422TFS11004 422TFS11005

Dysza TFS:

  • oferują dobre pokrycie, ulepszając penetrcję i osiadanie stosowanych produktów,
  • dysza z podwójnym wylotem w jednym korpusie,
  • filtrację liczy się dzieląc na połowe filtrację standarowej dyszy,
  • wykonana z tworzywa Derlin, materiału o dużej stabilności chemicznej,
  • odpowiedni do zabiegów ze środkami chwastobójczymi, grzybobójczymi oraz owadobójczymi.

Dysza TFS


Dysza TFS

Prod show l tfs c108
Czytaj więcej

Partnerzy: