lista aktualnościRolnictwo precyzyjne. Czym...

Rolnictwo precyzyjne. Czym jest i jakie daje korzyści?

Produkcja rolna w XXI wieku dąży do maksymalizacji plonu i poprawy jego jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów oraz spełnieniu wymogów ochrony środowiska. Rolnicy coraz częściej interesują się rolnictwem precyzyjnym, czyli gospodarowaniem wspomaganym komputerowo.

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Stosowany wciąż w wielu gospodarstwach jednolity system produkcji rolnej na całej powierzchni upraw w małym stopniu uwzględnia zmienność warunków siedliskowych. Zabiegi agrotechniczne wykonywane są dla uśrednionych warunków panujących w obrębie danego pola.

Rolnictwo precyzyjne stanowi kompleksowy system gospodarowania, który dostosowuje poszczególne elementy agrotechniki do zmiennych warunków na konkretnych częściach pola, w zależności od aktualnego stanu rozwoju roślin czy właściwości glebowych. Niezbędne dane pozyskiwane i przetwarzane są przy wykorzystaniu wysoko rozwiniętych technologii nawigacyjnych i informatycznych.

Gospodarowanie wspomagane komputerowo ma na celu efektywne zarządzanie procesami produkcyjnym poprzez osiągnięcie większych plonów o lepszej jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i nakładów pracy oraz co ważne, ograniczeniu skażenia środowiska. Rolnictwo precyzyjne jest spójne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi narzędzie zrównoważonej produkcji rolnej dążące do zmniejszania zużycia nawozów oraz środków ochrony roślin.

Sprawdź również: Części do opryskiwaczy

Na czym polega rolnictwo precyzyjne?

Podstawę rolnictwa precyzyjnego stanowi pozyskiwanie informacji o przestrzennej i czasowej zmienności cech roślin oraz środowiska. Dane te zbierane są przy pomocy nowoczesnego sprzętu sterowanego satelitarnie i komputerowo, a następnie analizowane przez specjalne oprogramowanie.
Informacje pozyskiwane są z wielu źródeł - pomiary pola, określenie zasobności gleby, praca urządzeń z sensorami, wykorzystanie bezzałogowych obiektów latający ze specjalną kamerą rejestrującą kondycję roślin i wiele innych technik, które stale się rozwijają.

Na podstawie zebranych danych tworzona jest mapa pola (baza informacji GIS) zawierająca informacje o właściwościach gleby i roślin, agrofagach, uzyskanym plonie oraz parametrach meteorologicznych. To z kolei jest podstawą do przygotowania map aplikacji i precyzyjnych zabiegów agrotechnicznych, ale także służy do tworzenia bazy danych oraz dokumentacji.

Najważniejszymi elementami rolnictwa precyzyjnego są siew ze zmienną gęstością oraz stosowanie środków ochrony roślin i nawozów w odpowiedniej dawce dokładnie w miejscach, gdzie jest to wymagane (z dokładnością do kilku centymetrów). W tym celu wykorzystywane są maszyny rolnicze wyposażone w GPS oraz komputer.

Przeczytaj również: Dysze do opryskiwacza - jakie wybrać?

Korzyści stosowania nowych technologii w rolnictwie

Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego niesie za sobą korzyści zarówno dla samego gospodarstwa, jak i środowiska naturalnego. Rolnik ma możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału pól i zwiększenia plonów oraz poprawy ich jakości. Przy tym posiada pełną kontrolę nad uprawami.

Zróżnicowane dawkowanie agrochemikaliów wpływa na oszczędność pieniędzy, która wynika z mniejszego zużycia nawozów i oprysków. Zaś stosowanie nawigacji równoległej z użyciem GPS zmniejsza zużycie paliwa podczas prac polowych oraz poprawia komfort pracy operatora i daje możliwość wykonywania zabiegów w trudnych warunkach pogodowych lub w nocy. W efekcie gospodarowanie w systemie precyzyjnym podnosi zdolność konkurencyjną oraz poprawia efektywność produkcji, co przekłada się na wyższy dochód.

Precyzyjne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin jest korzystne dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Nadmiar związków chemicznych nie gromadzi się w plonach i nie trafia do cieków wodnych oraz gleby. Ponadto zapobiega ubożeniu podłoża w składniki pokarmowe.

Rolnictwo precyzyjne w gospodarstwie krok po kroku

Wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego nie musi wiązać się z ogromnymi kosztami finansowymi i rewolucją w gospodarstwie. Na początek można wprowadzić tylko niektóre elementy. Rolnictwo precyzyjne ma bowiem wiele aspektów.

Poznaj zasoby pola

Pierwszym krokiem wdrożenia rolnictwa precyzyjnego jest dokładne określenie powierzchni upraw oraz zbadanie gleby pod kątem odczynu i zasobności w składniki pokarmowe. Tego typu usługi świadczą wyspecjalizowane firmy z użyciem technologii GPS oraz innych sprzętów (np. skanery elektromagnetyczne).

Po pomiarach pól oraz zbadaniu próbek glebowych wykonywane są mapy zasobności i zmienności glebowej, które umożliwiają dokładne zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych w zależności od rodzaju upraw.

Przeczytaj również: Pompa do opryskiwacza

Wprowadź maszyny z komputerami i czujnikami

Nieodłącznym elementem rolnictwa precyzyjnego są maszyny i urządzenia do zmiennego dawkowania nawożenia (system VRA) wyposażone w komputery i GPS. Sprzęty te na podstawie przygotowanej wcześniej mapy aplikacyjnej umożliwiają aplikację środków w określonej ilości osobno dla każdej strefy w obrębie jednego pola.

Nowoczesne maszyny rolnicze (np. opryskiwacze, rozsiewacze) wyposażone w komputery i czujniki w trakcie prac polowych mierzą wartości wielu parametrów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że dany zabieg jest wykonywany na podstawie bieżącej oceny kondycji upraw. Przykładem może być urządzenie N-Sensor do określania deficytu azotu w roślinach.

Często wykorzystywany jest kombajn z czujnikiem pomiaru plonów (także wyposażony w komputer i GPS), który daje możliwość monitorowania zbiorów i stworzenia mapy jakości ziarna. Sensor wykonuje pomiar objętościowy oraz pomiar masy, a także określa wilgotność plonu.

Wykorzystaj nawigację GPS w maszynach

Zastosowanie nawigacji równoległej z użyciem GPS pozwala na prowadzenie pojazdów po pasach równoległych. System wykorzystuje maksymalną szerokość roboczą maszyny oraz zapobiega nakładaniu się przejazdów i występowaniu mijaków. W efekcie poprawia się komfort operatora i wydajność pracy, niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia.

Zapoznaj się z ofertą: nawigacja rolnicza MRJ Agrotim

Operator kieruje pojazdem na podstawie wskazań urządzenia, ale można także zastosować systemy automatycznego prowadzenia. Wówczas skupia się tylko na wykonywaniu zabiegu oraz pracy sprzętu.

Podsumowując, rolnictwo precyzyjne przeznaczone jest dla każdego. Nowoczesne technologie są dostosowane do gospodarstw o różnej wielkości - w zależności od potencjału upraw i indywidualnych potrzeb rolnika. Rolnictwo precyzyjne wymaga jednak od producentów rolnych odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

Partnerzy:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli się zgadzasz, zatwierdź komunikat, jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności